การส่งสินค้า

เป็นการตั้งค่าเกี่ยวกับการส่งสินค้า เช่น แหล่งจัดส่งสินค้า พื้นที่การจัดส่งสินค้า

การเพิ่มข้อมูลพื้นที่การส่ง

  1. เข้าระบบหลังบ้านของคุณ , เลือกเมนู การตั้งค่า > การส่งสินค้า
  2. คลิก เพิ่มพื้นที่การจัดส่ง
  3. กรอกข้อมูลพื้นที่การจัดส่ง
  4. คลิก บันทึก เพื่อบันทึกข้อมูลพื้นที่การจัดส่ง

การแก้ไขข้อมูลพื้นที่การส่งสินค้า

  1. เข้าระบบหลังบ้านของคุณ , เลือกเมนู การตั้งค่า > การส่งสินค้า
  2. หาชื่อพื้นที่การส่งสินค้าที่ต้องการแก้ไข
  3. คลิก รูปปากกา ที่อยู่ด้านขวามือของชื่อ
  4. แก้ไขข้อมูลตามต้องการ
  5. คลิก บันทึก เพื่อบันทึกการแก้ไขข้อมูลพืนที่การส่งสินค้า