เพิ่มสินค้าแยกย่อย

คุณสามารถเพิ่มส่วนแยกย่อยให้กับสินค้าที่มีคุณลักษณะเพิ่มเติมเช่น สีหรือขนาด โดยแต่ละคุณลักษณะมีตัวเลือกเช่น สึดำ สีขาว เป็นต้น

เพิ่มสินค้าแยกย่อยสำหรับสินค้าใหม่

 1. เข้าระบบหลังบ้านของคุณ , เลือกเมนู สินค้า
 2. กด เพิ่มสินค้า
 3. กด เปิด ที่ส่วนของสินค้าแยกย่อย
 4. ใส่ข้อมูลคุณลักษณะและตัวเลือกของสินค้าแยกย่อยที่ต้องการ
 5. กด บันทึก

เพิ่มสินค้าแยกย่อยสำหรับสินค้าที่มีอยู่

 1. เข้าระบบหลังบ้านของคุณ , เลือกเมนู สินค้า
 2. กดเลือกชื่อสินค้าที่คุณต้องแก้ไข
 3. กด เปิด ที่ส่วนของสินค้าแยกย่อย
 4. ใส่ข้อมูลคุณลักษณะและตัวเลือกของสินค้าแยกย่อยที่ต้องการ
 5. กด บันทึก

แก้ไขรายละเอียดสินค้าแยกย่อย

 1. เข้าระบบหลังบ้านของคุณ , เลือกเมนู สินค้า
 2. กดเลือกชื่อสินค้าหลักที่คุณต้องแก้ไข
 3. ในส่วนตารางแสดงผลสินค้าแยกย่อยทั้งหมด กด แก้ไข สินค้าแยกย่อยที่ต้องการแก้ไขรายละเอียด
 4. แก้ไขข้อมูลตัวเลือกและรายละเอียดของสินค้าแยกย่อยตามมี่ต้องการแช่น ราคาต่อหน่วย รูปภาพสินค้า เป็นต้น
 5. กด บันทึก

หมายเหตุ

รูปภาพที่ใช้กับสินค้าแยกย่อยเป็นรูปปภาพที่มาจากสินค้าหลัก

ข้อจำกัดของระบบสินค้าแยกย่อย

ในแต่ละสินค้าสามารถสร้างคุณลักษณะแยกย่อยได้ไม่เกิน 3 คุณลักษณะ เช่น สี ขนาด และสไตล์ โดยแต่ละคุณลักษณะแยกย่อยสามารถมีตัวเลือกได้ไม่จำกัด