ราคาสินค้า

คุณสามารถแก้ไขราคาสินค้าที่แสดงบนเว็บไซด์และ POS ได้ที่เมนูเพิ่มหรือแก้ไขสินค้า

ราคาขาย

คือราคาสินค้าตั้งต้นที่แสดงบนเว็บไซด์และ POS

ราคาขายรวมภาษี

คือราคาสินค้าที่รวมกับมูลค่าภาษี 1 และ มูลค่าภาษี 2 (ถ้ามี) โดยรูปแบบการคำนวณราคาขายรวมภาษีนั้นจะขึ้นอยู่กับอัตราภาษี 1 และ อัตราภาษี 2 ของสินค้านั้นๆ
  1. ส่วนแรก แสดงราคารวมภาษี
  2. ส่วนที่สอง แสดงรายละเอียดการคำนวณราคารวมภาษี

หมายเหตุ

สินค้าหนึ่งรายการ สามารถมีภาษีได้สูงสุด 2 อัตรา

ราคาเปรียบเทียบ

ใช้ในกรณีที่ต้องการให้ราคาสินค้าแสดงผลในรูปแบบของการลดราคา ตัวอย่างเช่น
  1. กำหนดราคาขายเป็น 500 บาท
  2. กำหนดราคาเปรียบเทียบเป็น 1000 บาท
  3. ระบบจะแสดงผลราคาดังนี้