เพิ่มและอัพเดทสินค้า

หน้าสินค้า เป็นส่วนเรียกดู, เพิ่ม, แก้ไข, และจัดการ สินค้าในร้านค้าของคุณ

เพิ่มสินค้า

 1. เข้าระบบหลังบ้านของคุณ , เลือกเมนู สินค้า
 2. กด เพิ่มสินค้า
 3. กรอกข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า
 4. กด บันทึก

แก้ไขสินค้า

 1. เข้าระบบหลังบ้านของคุณ , เลือกเมนู สินค้า
 2. กด ชื่อสินค้าที่คุณต้องการแก้ไข
 3. เปลี่ยนข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า
 4. กด บันทึก

ลบสินค้า

การลบสินค้านั้นจะเป็นการลบแบบถาวร สินค้าที่ถูกลบออก จะไม่สามารถนำกลับมาได้

 1. เข้าระบบหลังบ้านของคุณ , เลือกเมนู สินค้า
 2. กด ชื่อสินค้าที่คุณต้องการลบ
 3. กด ลบสินค้า
 4. ยินยันการลบสินค้าอีกครั้งโดยกด ลบสินค้า

หมายเหตุ

หากคุณไม่ต้องการโชว์สินค้าผ่านหน้าร้านออนไลน์ แต่ไม่ต้องการลบสินค้านั้นถาวร คุณสามารถ ซ่อน สินค้านั้นแทน